Biomethaan uit CO2 en Waterstof

In de afgelopen jaren was Enki Energy partner in een project waarbij de vorming van biomethaan uit CO2 en Waterstof werd onderzocht. De studie stond onder leiding van Entrance – Centre of Expertise Energy van de HanzeHogeschool Groningen.

In samenwerking tussen de HanzeHogeschool en verschillende partners werd de mogelijke vorming van biomethaan in de volle breedte onderzocht. Hierbij was aandacht voor biologische, economische, logistieke en IP-onderwerpen.

Tot onze grote vreugde is de HanzeHogeschool erin geslaagd om met een innovatieve reactor langs biologische weg methaan te produceren uit CO2 en Waterstof.

print