OneWorld publiceert over de broodvergister van Enki Energy in Amersfoort

Op 2 mei 2018 besteedde OneWorld aandacht aan de broodvergister van Enki Energy in Amersfoort.  Het artikel laat zien dat uit oud brood biogas kan worden gewonnen, waarop weer gekookt kan worden terwijl tegelijkertijd de sociale cohesie wordt versterkt. Het enthousiasme in Amersfoort om op biogas te koken is groeiende! De biogasinstallatie kan ruim meer gas produceren dan op dit moment in de keuken wordt gebruikt. De installatie schroeft automatisch de biogasproductie terug als de afname achterblijft bij de productie. Op deze manier hoeft er geen methaan te worden afgeblazen.

In de komende maanden verwachten we een toename van het aantal kooksessies en dus ook een toename in de biogasproductie.

 

Voor het artikel in OneWorld (auteur: Loudi Langelaan) , klik hier.

print