Direct Energie uit Oud Brood

Groene energie met de broodvergister van Enki Energy

Oud brood dat niet langer voor consumptie geschikt is, blijft toch een rijke bron van energie. Een kilogram oud brood levert met de broodvergister van Enki Energy ruim 400 liter biogas op. Tijdens dit proces, waarbij micro-organismen het werk verrichten, wordt het brood omgezet in biogas en afvalwater. De hoeveelheid vast materiaal die achterblijft, is gering.

Koken op biogas
Koken op biogas

Het biogas kan direct gebruikt worden. Zo is het mogelijk om te koken op het biogas (zie foto). Daarnaast kan het biogas gebruikt worden voor de productie van elektriciteit en/of warm water.

Broodvergister (1 m3) van Enki Energy B.V.; (foto Petra van Schaik)
Broodvergister (1 m3) van Enki Energy B.V.; (foto Petra van Schaik)

Installaties kunnen in principe in elke gewenste grootte worden gebouwd. Als minimumgrootte hanteren we echter een vergistervat met een grootte van 1 m3. Een dergelijke vergister kan in een gebouw worden geplaatst (zie onderstaande foto).

 

Voor meer informatie: info@enki-energy.com