Referenties

Broodvergister in de Kolenkitbuurt te Amsterdam

De Kolenkitbuurt in Amsterdam heeft een grote moslimbevolking. Moslims willen oud brood niet als afval behandelen, maar willen hier een waarde aan blijven toekennen. Men wil het brood graag teruggeven aan de aarde. In de praktijk trok het oude brood duiven, meeuwen en ratten aan.[expand]
Het oud brood werd daarom vanaf een gegeven moment door de gemeente apart ingezameld. Er bleek echter nog geen nuttige en algemeen aanvaarde bestemming te vinden te zijn voor het ingezamelde oud brood. Na inzameling werd het nog steeds samen met het andere afval op een grote hoop gegooid. Het kunstenaarscollectief Pink Pony Express is met dit probleem aan de slag gegaan. Zij hebben een tentoonstelling gemaakt in de Kolenkitbuurt om te laten zien hoeveel brood er wordt weggegooid (foto links). Tijdens deze tentoonstelling hebben zij ook laten zien, wat er met het brood gedaan kan worden. Hiervoor hebben zij gebruikgemaakt van een demonstratievergister van 100 liter (foto links midden) van Enki Energy (Artikel Parool). Deze vergister heeft het oude brood verwerkt tot biogas. Op het biogas werd bijvoorbeeld theewater gekookt en werden marshmallows gemaakt.

De tentoonstelling was een dusdanig succes dat er daarna in samenwerking met de buurtbewoners, Pink Pony Express, Cascoland (kunstenaarscollectief), Amsterdam Energie (lokale energiecoöperatie), Stadsdeel West en Woningbouwvereniging Rochdale een grotere vergister in een woonhuis in Amsterdam-West kon worden gerealiseerd. Het initiatief heeft de naam “Gascoland” gekregen (foto rechts midden). Deze vergister is officieel geopend op 14 maart 2014 (foto rechts).[/expand]

broodvergister[1]Vergister AmsterdamLichtreclame BuurtkeukenLocatie broodvergister Amsterdam


Hotel-restaurant Van der Valk te Cuijk (Hotel Cuijk)

Bij het bereiden van voedsel in keukens van restaurants ontstaat afval. Dit afval, samen met de restanten van de geserveerde maaltijden, wordt Swill genoemd. Enki Energy heeft drie jaar lang onderzoek en ontwikkeling gedaan met als doel de vergisting van deze afvalstroom te optimaliseren. [expand] Dit heeft geresulteerd in een zeer specifieke, actieve, cultuur van micro-organismen die onder de juiste procesomstandigheden het Swill zeer snel omzetten in biogas met een zeer hoog methaanpercentage. Uiteindelijk blijft alleen een nagenoeg waterige stroom over. Er is een gepatenteerde procestechnologie ontwikkeld om het Swill goed te kunnen omzetten. In samenwerking  met Huisman Etech Experts uit Druten is deze procestechnologie verwerkt in de Swillgasser, een zeer compacte biovergister voor de verwerking van Swill tot biogas. Deze Swillgasser draait inmiddels al zes jaar bij Hotel Cuijk, waarbij veel biogas geproduceerd werd.

Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van Hotel Cuijk. De beheersing van de milieubelasting van het hotel speelt daarin de belangrijkste rol. Het management en alle medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om invulling te geven aan deze bedrijfsdoelstelling volgt Hotel Cuijk de richtlijnen van de Green Key, een Europees erkend keurmerk van de Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. (website Hotel Cuijk) [/expand]

 

 


Colombia testvergister

Palmolie is een bestanddeel van talrijke voedingsmiddelen en cosmetische producten. Palmolie is het voornaamste bestanddeel van de vruchten van de oliepalm (foto links). Bij de extractie van de olie uit de vruchten worden grote hoeveelheden water gebruikt. Dit water vormt een enorme afvalbron. [expand]
Het afvalwater van een palmolie-molen, het zgn. Palm Oil Mill Effluent (POME), is zeer vervuilend. Op dit moment wordt het opgevangen in grote open bassins waar het door bacteriële activiteit wordt omgezet naar methaan en CO2 (foto midden). Vanuit de open bassins verdwijnt methaan direct in de atmosfeer en draagt daarmee in hoge mate bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast nemen de open bassins erg veel ruimte in beslag.

Enki Energy ontwikkelde een tankreactor waarmee het afvalwater snel en nagenoeg volledig kan worden omgezet in biogas en loosbaar water. De energie in het biogas kan, na zuivering, worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte. Tezelfdertijd wordt uitstoot van methaan voorkomen!

Een eerste testreactor staat bij een palmolie-molen in Colombia (foto rechts). [/expand]

VruchtenVervuilde basin ColombiaEnki reactor vergister

 

 

 

 

 

 


Unox & HydroBusiness

Unox, een merk van Unilever dat voornamelijk worsten en soepen produceert, is doorlopend bezig met het verbeteren van het productieproces. Onderdeel hiervan is ook het verminderen van de afvalwaterstroom. [expand] Enki Energy heeft onderzocht wat de mogelijkheden van anaerobe biologische verwerking van het afvalwater van Unox zijn. Dit afvalwater bevat een hoge concentratie vetten. Uit de experimenten is gebleken dat de vervuilingsgraad van het afvalwater aanzienlijk verminderd kan worden. Hierbij komt een hoeveelheid biogas vrij die gebruikt kan worden als duurzame energiebron. Door anaerobe biologische verwerking van het afvalwater kan het productieproces dus verduurzaamd worden en wordt tegelijkertijd een kostenreductie gerealiseerd. Er is in samenwerking met HydroBusiness en Colsen B.V. een pilot-installatie neergezet op locatie bij Unox. De bacteriën voor deze pilot waren geleverd door Enki Energy. De pilot heeft enkele maanden succesvol gedraaid. [/expand]

    

 


Van Raaij Biologische Witlof

Bij de teelt van biologische witlof blijft de wortel (chicorei) over als afvalproduct (foto rechts). Deze wortel blijkt goed vergistbaar te zijn door de bacteriën die Enki Energy speciaal hiervoor heeft gekweekt. [expand] Na oriënterend en vervolg onderzoek waarbij positieve resultaten zijn behaald, is er nu een ontwerp gemaakt voor een vergistingsinstallatie. Hierbij wordt gekeken naar lokaal hergebruik van alle vrijkomende stromen na anaerobe verwerking. Zo zullen het ontstane biogas, proceswater en digestaat ter plekke worden hergebruikt.[/expand]

 


RWZI Nijmegen

Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt een behoorlijke hoeveelheid drijvend vetachtig materiaal aangevoerd met het afvalwater. In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Enki Energy onderzocht in hoeverre het mogelijk is om dit materiaal onder anaerobe omstandigheden biologisch om te zetten naar nuttige restproducten. [expand] In haar laboratorium heeft Enki Energy voor dit doel een bacteriepopulatie gekweekt die zeer goed in staat is de vette massa af te breken. Naast biogas komen hierbij voedingsstoffen voor andere afvalwaterzuiveringsprocessen vrij. Met behulp van de gekweekte bacteriën is het waterschap in staat het zuiveringsproces verder te optimaliseren. [/expand]

print