Het idee van Enki Energy

Enki Energy is ervan overtuigd dat lokaal vergisten van reststromen leidt naar een  duurzamere , en daarmee betere toekomst.

Energiebesparing en duurzame energieopwekking vormen grote uitdagingen.  Er wordt meer en meer gezocht naar duurzame alternatieven voor de huidige niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. Duurzame technieken en methoden zullen het gebruik van fossiele brandstoffen terug gaan dringen. Er blijken grote stappen te maken bij de lokale verwerking van organische reststromen. Deze reststromen (etensresten, groente, fruit) bevatten grote hoeveelheden energie die door middel van anaerobe vergisting (Wikipedia over vergisting) toegankelijk kunnen worden gemaakt in de vorm van biogas (Wikipedia over biogas). Door verwerking ter plekke worden transportkosten dus vermeden. Het gevormde biogas kan ter plaatse worden gebruikt. Daardoor gaan besparing en energieopwekking hand in hand.

Tekening vergisting Enki Energy

Enki Energy is een specialist op het gebied van kleinschalige vergisting. Enki Energy heeft een compacte, anaerobe vergister ontwikkeld met een geavanceerde procescontrole (octrooi aangevraagd) waardoor het vergistingsproces zeer snel verloopt. Hierdoor kunnen bij een klant compacte systemen gebouwd worden. Het gevormde biogas kan vervolgens ter plekke gebruikt worden voor het genereren van warmte of elektriciteit, maar er kan ook rechtstreeks op gekookt worden.

De compacte systemen van Enki Energy bieden de mogelijkheid om kleine tot middelgrote afvalstromen te verwerken. Toepassingen  zijn er bij restaurants, in wijken en ook bij de voedselverwerkende industrie. Ook flats, ziekenhuizen en bakkerijen vormen plaatsen waar kleinschalige vergisting een optie is.

Enki Energy maakt gebruik van een eigen, unieke microbiële samenstelling. Onze producten bevatten enkel niet-gemodificeerde, onschadelijke microben van natuurlijke oorsprong.

 

 Wat kan Enki Energy voor u betekenen?

Wij bouwen niet alleen vergisters, maar voeren ook haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten uit. Daarnaast kunnen wij u of uw bedrijf ondersteunen met consultancy omtrent recyclen, bestaande vergistinginstallaties en vergunningen aangaande vergisting. Meer informatie over onze producten vindt u hier.

 

Compacte, decentrale, biologische omzetting van biomassa naar biogas”
– Enki Energy

print