Veelbelovend project om groene methaan te maken gaat tweede fase in

Biologische methaan slaat (overschotten van) groene elektriciteit op

Groningen, 1 februari 2018 – Het onderzoeksproject Bio-P2M dat biologische methaan maakt uit overschotten van groene elektriciteit via waterstof, is enthousiast ontvangen door de reviewcommissie van subsidiegever SIA, het nationaal orgaan voor praktijkgericht onderzoek.  Het project gaat nu de tweede fase in.

De SIA commissie was onder de indruk van wat er in de afgelopen twee jaar door het consortium, onder leiding van Hanzehogeschool Groningen, is gerealiseerd. Het consortium kan door het toevoegen van waterstof tot anderhalf keer meer groene methaan uit biomassa maken. Dat methaan is gelijk van groen gas kwaliteit, omdat de kooldioxide die bij normale vergisting aanwezig is met de waterstof ook methaan geeft.  Voor Nederland is opslag van elektriciteit in de vorm van groene methaan, gemaakt door bacteriën, een nieuw concept. Het project verbindt deze opslag  met voor Nederland wel standaard vergisting.

De commissie loofde de aanpak, praktijkgerichtheid  en uitzicht op toepasbaarheid. De aanpak kan bestaande biogasinstallaties een boost geven, maar ook de ontwikkeling van nieuwe installaties stimuleren. De  resultaten hebben al belangstelling uit de praktijk en concrete mogelijkheden om grootschalige testen te plannen.  De bedrijven uit het consortium spelen daarbij een belangrijke rol.

Volgende fase: opschaling en haalbaarheid

Het consortium gaat zich nu richten op opschaling van het proces. Op EnTranCe, de energietransitie  proeftuin op de Zernikecampus, zal een pilotopstelling voor groene methaanproductie worden gebouwd. Het gebruik van biomassa die lastiger is om te zetten naar methaan krijgt aandacht. Ook  analyse van de huidige en toekomstige economische haalbaarheid van dit groene methaan in de duurzame energievoorziening van Nederland zal worden onderzocht. Dit alles sluit aan bij de plannen van Noord-Nederland om een belangrijke speler in de waterstofeconomie van  de toekomst te worden.

 

 

————————————————————————————————————————————–

Bio-P2M: biologische power (= elektriciteit) naar methaan
Het project onderzoekt en ontwikkelt de beste methoden om bacteriën te gebruiken die kooldioxide (CO2) en waterstof (H2) omzetten naar methaan (CH4). De kooldioxide komt bij voorkeur uit biomassavergisting en de waterstof wordt gemaakt met behulp van elektrolyse, gemaakt uit zonne- en windstroom. Dit is een manier om groene elektriciteit op te slaan in de vorm van methaan. Het draagt bij aan de energietransitie terwijl alle kennis en kunde van Nederland met betrekking tot biogas en methaan een rol speelt.

Naast de Hanzehogeschool bestaat dat consortium uit Wageningen Environmental Research, Rijksuniversiteit Groningen, Energy Valley en de bedrijven Dirkse Milieutechniek, Enki Energy, Bioclear Earth, Gasterra , Gasunie, Proces en Enexis.

Zie ook het persbericht

print